Prof. Dr. Necmeddin Berkin Armağanı Yayın İlkeleri Hakkında

Prof. Dr. Necmeddin Berkin Armağanı

Yayın ilkeleri:


1.
 Prof. Dr. Necmeddin Berkin Armağanı’nda yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Yazılar Microsoft Word (.doc/.docx) formatında ya da bu program ile uyumlu bir diğer formatta e-posta yoluyla veya bir usb’ye kaydedilmiş olarak iki nüsha yazıcı çıktısı ile birlikte Yayın Kurulu’na teslim edilmelidir. Nüshalardan birinde yazar adı olmamalıdır.

3.
Prof. Dr. Necmeddin Berkin Armağanı, “hakemli yazılar” ve “hakemsiz yazılar” olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Bu çerçevede, yazıların “hakemli yazılar” bölümünde yayımlanması istendiği açıkça belirtilmelidir; açıklamanın bulunmadığı durumlarda, çalışmanın “hakemsiz yazılar” bölümünde yayımlanmak üzere gönderildiği varsayılır.

4. Yazarı tarafından hakem incelemesinden geçirilmesi istenilen yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Hakem raporunun olumsuz olması halinde, ikinci bir hakem incelemesi yapılmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istendiği takdirde, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecek ve düzeltilmiş metinler için yine hakem onayı alınacaktır.

5. Çalışmalar, A-4 boyutlarındaki kağıda basılacak şekilde Times New Roman yazı tipi ile 12 punto kullanmak suretiyle, normal stilde, tek aralıklı olarak kaleme alınmalı; dipnotlar aynı şekilde ve fakat 10 punto kullanmak suretiyle sayfa altlarında gösterilmeli; çalışmanın başında Türkçe ve İngilizce dillerinde yaklaşık elli kelimelik özet, yine Türkçe ve İngilizce dillerinde anahtar kelimeler ile çalışmanın sonunda bibliyografyaya (kaynakçaya) yer verilmelidir.

6. Armağanın dili Türkçe olmakla birlikte, yabancı dilde çalışmalara da yer verilecektir.

7. Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumu, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini bildirmelidir.

8. Armağan için gönderilen çalışmaların yazım kuralları bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın verdiği taşınabilir bellek ya da gönderdiği e-posta ekindeki biçimiyle çalışmasını “basıma” izni verdiği kabul edilir. Yayın Kurulu:

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK 

Prof. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL

Prof. Dr. Serdar KALE

Doç. Dr. Varol KARAASLAN

Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA

Dr. Öğr. Üyesi Dilek KARADEMİR AYDEMİR

Ar. Gör. Selman ARISOY

Ar. Gör. Ali YAŞASIN


Yayın Kurulu adına iletişimden sorumlu kişiler:

Prof. Dr. Ali Cem Budak

E-posta: abudak@abudak.av.tr

 

Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel

E-posta: mujgan.tuncyucel@medeniusul.org

Telefon: 0 216 6811794

Adres: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40 Kavacık Kavşağı Beykoz İstanbul

Armağan Takvimi

Tamamlanmış metin için son gün: 31 Aralık 2019

 


Ana Sayfa Tüm Haberler

Duyurular